منشور اخلاقی زندگی هوشمند فرتاک

ما در بیمه فرتاک به پشتوانه الطاف بیکران حضرت احدیت و با ایمان به لطف و رحمت خداوند متعال و با کار و تلاش برای کسب روزی حلال و در جهت به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال و رشد مقام والای انسانی گام بر می داریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود می دانیم . لذا با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولیدات داخلی و کالای ایرانی و همچنین رونق تولید و اشتغال در حال اقدام و عمل هستیم ، لذا اصول زیر به عنوان یک رسالت در این سرزمین هوشمند و بزرگ مورد نظر قرار گرفته و همه دست در دست هم متعهد به اجرای آن می باشیم و خود را مکلف می دانیم در جهت حفظ و آبادانی ایران عزیزمان حداکثر تلاش خود را در زندگی هوشمند فرتاک بکار بریم .
۱. رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه
۲. التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره از سوی بیمه کارآفرین
۳. رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات قانون تجارت الکترونیک ایران
۴. پرهیز از هرگونه تخلف و فعالیتی که منجر به نقض قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک ایران و قانون و مقررات زندگی هوشمند فرتاک شود
۵. پیروی کامل از قوانین و مقررات بیمه کارآفرین و بیمه مرکزی کشور
۶. پایبندی به فرهنگ کار و تلاش گروهی برای رشد
۷. حفظ اطلاعات و اسرار شرکت و تمامی فرتاک وند ها
۸. پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت ، صداقت و صراحت
۹. حمایت کامل ازتمامی فرتاک وند ها در راستای رسیدن آنها به اهداف گروهی
۱۰. داشتن روحیه انتقاد پذیری و قبول انتقادات سازنده دیگران به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود شخصی و کاری
۱۱. تقویت روحیه کار جمعی و انجام فعالیت های گروهی و در اختیار قراردادن دانش ، تجربه و توانمندیهای خود به دیگران در جهت ارتقاء و توانمندی خود و اعضای دیگر فرتاک

آيين نامه اجرايي مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الكترونيكي

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره ۱۸۹۹۳/۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۳وزارت بازرگاني و به استناد بند “الف” ماده (۷۹ ) قانون تجارت لكترونيكي مصوب ۱۳۸۲ تصويب نمود.
ماده۱ – مصرف كننده در موارد زير به علت شرايط خاص كالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (۳۸ ( قانون تجارت الكترونيكي خواهد بود مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند:
الف – در مورد خدمات، درصورتيكه با توافق مصرف کننده ارايه آن قبل از پايان هفت روز كاري شروع شده باشد.
ب – ارائه خدمات براي تحويل مواد غذايي يا ساير كالاهايي كه مورد مصرف روزانه دارند.
ج ـ كالا يا خدماتي كه قيمت آنها توسط نوسانات بازارهاي مالي تعيين ميشود و خارج از اختيار تأمين كننده است.
دـ كالاهاي ساخته شده با مشخصات فردي مصرف كننده كه به طور واضح جنبه شخصي دارند يا اينكه به دليل طبيعت آنها نميتوانند بازپس داده شوند و يا اينكه به سرعت قابليت فساد و خرابي دارند.
هـ ـ نوارهاي صوتي و تصويري و نرم افزارهاي رايانه اي بسته بندي شده كه به وسيله مصرف كننده باز شده باشند.
و- روزنامه، نشريه و مجلات مطابق تعريف قانون مطبوعات.
تبصره ـ سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است فهرستي از مصاديق كالاها و خدمات مندرج در بند “ج”اين ماده را تهيه و ضمن نگهداري اطلاعات به صورت روزآمد، از طريق شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور و پايگاه اطلاع رساني سازمان يادشده به آگاهي عموم برساند.
ماده۲ -خدمات مالي زير، موضوع بند “الف” ماده (۴۲ (قانون تجارت الكترونيكي خارج از شمول قواعد حمايت از مصرف كننده ميباشد:
الف ـ خدمات مربوط به سرمايهگذاري
ب ـ خدمات بيمهاي
ج ـ خدمات ساير مؤسسات مالي و اعتباري

قوانین و مقررات استفاده از سایت بیمه :

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ما همواره بروز باشید و از تمامی خدمات جدید ما آگاه شوید